Polityka prywatności

Ochrona prywatności naszych użytkowników ma dla nas ogromne znaczenie. W związku z tym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego katalogu. Pragniemy zaznaczyć, że nasz katalog w pełni stosuje się do przepisów zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.. Ustawa ta nie dotyczy jednak gromadzenia, przechowywania i udostępniania informacji o przedsiębiorstwach. Nawet w sytuacji kiedy przedsiębiorstwo nie posiada osobowości prawnej (przedsiębiorca jest osobą fizyczną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej) informacje na temat prowadzonej działalności znajdują się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz w rejestrze REGON. Obie bazy są jawne i powszechnie dostępne. Tak więc należy przyjąć, że w przypadku gromadzenia i przechowywania danych na temat przedsiębiorstw ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. nie ma zastosowania.

Przetwarzanie danych osobowych

W celu uzyskania pełnego dostępu do usług oferowanych przez nasz katalog, wskazane jest dokonanie przez użytkownika rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. W formularzu rejestracyjnym prosimy naszych użytkowników o podanie tylko podstawowych informacji kontaktowych.

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych

Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane, zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

Zakres udostępniania informacji

Nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Możemy jednak ujawnić współpracującym z nami serwisom internetowym czy agencjom reklamowym opracowane przez nas zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności naszego katalogu i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników.

Informacje zawarte w logach dostępowych

Podobnie jak większość wydawców internetowych, zbieramy informacje dotyczące wykorzystania katalogu przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów katalogu, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej użytkowników. Stosownie do zapisu art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), możemy zostać zobowiązani do wydania informacji w tym w szczególności numeru IP komputera zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Poczta (newsletter)

Nasz katalog nie rozsyła korespondencji powszechnie znanej jako "spam". Do zarejestrowanych użytkowników tylko sporadycznie wysyłamy jedynie informacje techniczne i handlowe.

Aktualność danych

Ze względu na dużą ilość danych i możliwość samodzielnej modyfikacji ich przez użytkowników, zastrzegamy, że dane umieszczone w bazie mogą być nieaktualne. Dlatego też nasz katalog nie bierze odpowiedzialności za aktualność danych ani za ich treść.

Odnośniki do stron

Nasz katalog zawiera odnośniki do innych witryn w Internecie, będących własnością podmiotów nie powiązanych z naszym katalogiem, zatem nie ponosimy odpowiedzialności za dane, które przekażecie Państwo na tych stronach.

Pliki cookie DART

Google, jako dostawca zewnętrzny, wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam w Twojej witrynie. Pliki cookie DART umożliwiają Google wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich wizyt w Twojej oraz innych witrynach internetowych. Użytkownik może zrezygnować z używania plików cookie DART. W tym celu musi odwiedzić stronę, na której znajduje się Polityka prywatności reklam Google i sieci partnerskiej. W celu wyświetlania reklam w trakcie Twojej wizyty w naszej witrynie korzystamy z usług zewnętrznych firm reklamowych. Firmy te mogą wykorzystywać informacje (z wyłączeniem imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail i numeru telefonu) związane z Twoimi wizytami w tej oraz innych witrynach do wyświetlania reklam towarów i usług, które mogą Cię zainteresować.